Publisher Rates
Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
United Kingdom $2,00 $2,00
United States $2,00 $2,00
Canada $1,60 $1,60
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $0,40 $0,40